INSTYTUT DENDROLOGII

POLSKIEJ AKADEMII NAUK

Archiwum strony

Komitety Polskiej Akademii Nauk

logo blue pl

 

Komitety naukowe, problemowe i narodowe Polskiej Akademii Nauk działają na podstawie Ustawy o Polskiej Akademii Nauk. Służą one integrowaniu uczonych z całego kraju, a w ich skład mogą wejść także specjaliści z różnych dziedzin życia gospodarczego i społecznego oraz praktycznego zastosowania nauki. Zadania komitetów naukowych, które stanowią podstawową i najliczniejszą grupę komitetów, określa Art. 36 Ustawy o Polskiej Akademii Nauk. Odgrywają one ważną rolę ekspercką w ocenie stanu nauki w Polsce, a także służą wytyczaniu ważnych społecznie oraz gospodarczo kierunków badań.

 

Zachęcamy do lektury monografii pt. „Komitety Polskiej Akademii Nauk”, powstałej w ramach obchodów 70-lecia Polskiej Akademii Nauk.

 

Andrzej M. Jagodziński

Dyrektor Instytutu

     

Zmień kontrast

Dostosuj czcionkę

eu logo

HR 01

W ramach dotacji Powiatu Poznańskiego na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku, nasze Arboretum otrzymało środki na realizację projektu pt. Wyeksponowanie oryginalnych elementów zabytkowego ogrodu poprzez przebudowę odcinka alejek parkowych w Arboretum w Kórniku.

powiatpozn

Przedsięwzięcie pn.: "Doposażenie sal edukacyjnych Instytutu Dendrologii Polskiej Akademii Nauk w Kórniku w sprzęt i pomoce naukowe potrzebne do prowadzenia edukacji przyrodniczej i ekologicznej" dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. 

 

Zakup sprzętu i oprogramowania, materiałów i pomocy dydaktycznych wykorzystywanych w działalności edukacyjnej Instytutu Dendrologii PAN oraz opracowanie i wydruk przewodników przyrodniczych dla dzieci.

WFOSüGW Nowe logo peéna nazwa KOLOR

OZwRCIN extended colour RGB

Repozytorium Cyfrowe ID PAN

facebook idpan button