INSTYTUT DENDROLOGII

POLSKIEJ AKADEMII NAUK

Archiwum strony

2. Seminarium naukowe „Biologia rozmnażania i genetyka drzew leśnych a współczesne wyzwania szkółkarstwa i nasiennictwa leśnego”

seminarium 2024 banner

Instytut Dendrologii Polskiej Akademii Nauk zaprasza do udziału w drugiej edycji seminarium naukowego pt. „Biologia rozmnażania i genetyka drzew leśnych a współczesne wyzwania szkółkarstwa i nasiennictwa leśnego”.

 

Proponowana tematyka jest pochodną naszych licznych doświadczeń naukowo-badawczych i praktycznych, a także potrzeb wskazywanych przez leśników-praktyków, z którymi nasi pracownicy mają styczność prowadząc badania na terenie Lasów Państwowych. Zespół zaangażowany w przygotowanie seminarium składa się z pracowników naukowych, którzy prowadzą badania w przedmiotowym zakresie, publikując ich wyniki w najlepszych czasopismach na świecie.

 

W ramach seminarium wygłoszone zostaną wykłady poszerzone o aspekty praktyczne, przy czym warsztaty odbędą się w laboratoriach zakładów naukowych Instytutu Dendrologii PAN. Seminarium odbędzie się w czterech terminach: 20-22.05, 27-29.05, 3-5.06, 10-12.06. W każdym terminie zakładamy udział maksymalnie 40 osób. Szczegóły znajdą Państwo w załączonych plikach.

 

Zapraszam serdecznie

Andrzej M. Jagodziński

Dyrektor Instytutu

 

ZAKRES TEMATYCZNY WYKŁADÓW I WARSZTATÓW

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

     

Zmień kontrast

Dostosuj czcionkę

eu logo

HR 01

W ramach dotacji Powiatu Poznańskiego na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku, nasze Arboretum otrzymało środki na realizację projektu pt. Wyeksponowanie oryginalnych elementów zabytkowego ogrodu poprzez przebudowę odcinka alejek parkowych w Arboretum w Kórniku.

powiatpozn

Przedsięwzięcie pn.: "Doposażenie sal edukacyjnych Instytutu Dendrologii Polskiej Akademii Nauk w Kórniku w sprzęt i pomoce naukowe potrzebne do prowadzenia edukacji przyrodniczej i ekologicznej" dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. 

 

Zakup sprzętu i oprogramowania, materiałów i pomocy dydaktycznych wykorzystywanych w działalności edukacyjnej Instytutu Dendrologii PAN oraz opracowanie i wydruk przewodników przyrodniczych dla dzieci.

WFOSüGW Nowe logo peéna nazwa KOLOR

OZwRCIN extended colour RGB

Repozytorium Cyfrowe ID PAN

facebook idpan button