INSTYTUT DENDROLOGII

POLSKIEJ AKADEMII NAUK

Archiwum strony

Dyrektor Instytutu Dendrologii Polskiej Akademii Nauk ogłasza konkurs na stanowisko pracownika/pracowniczki zatrudnionego/zatrudnionej przy pilnowaniu obiektów Instytutu/pracownik gospodarczy/pracowniczka gospodarcza w Dziale Administracyjnym

Dyrektor Instytutu Dendrologii Polskiej Akademii Nauk ogłasza konkurs na stanowisko pracownika zatrudnionego przy pilnowaniu obiektów Instytutu/pracowniczka zatrudniona przy pilnowaniu obiektów Instytutu/pracownik gospodarczy/pracowniczka gospodarcza w Dziale Administracyjnym. 

 

PDF - Ogłoszenie

DOC - Kwestionariusz Osobowy

DOC - Oświadczenie - przetwarzanie danych osobowych

Andrzej M. Jagodziński

Dyrektor Instytutu

     

Zmień kontrast

Dostosuj czcionkę

eu logo

HR 01

W ramach dotacji Powiatu Poznańskiego na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku, nasze Arboretum otrzymało środki na realizację projektu pt. Wyeksponowanie oryginalnych elementów zabytkowego ogrodu poprzez przebudowę odcinka alejek parkowych w Arboretum w Kórniku.

powiatpozn

Przedsięwzięcie pn.: "Doposażenie sal edukacyjnych Instytutu Dendrologii Polskiej Akademii Nauk w Kórniku w sprzęt i pomoce naukowe potrzebne do prowadzenia edukacji przyrodniczej i ekologicznej" dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. 

 

Zakup sprzętu i oprogramowania, materiałów i pomocy dydaktycznych wykorzystywanych w działalności edukacyjnej Instytutu Dendrologii PAN oraz opracowanie i wydruk przewodników przyrodniczych dla dzieci.

WFOSüGW Nowe logo peéna nazwa KOLOR

OZwRCIN extended colour RGB

Repozytorium Cyfrowe ID PAN

facebook idpan button