INSTYTUT DENDROLOGII

POLSKIEJ AKADEMII NAUK

Archiwum strony

Pogrążeni w smutku…

Prof. Zawila

prof. dr hab. inż. Tomasz Zawiła-Niedźwiecki

26 listopada 1954 – 23 kwietnia 2024

 

Z niedowierzaniem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Pana Profesora Tomasza Zawiła-Niedźwieckiego. Jeszcze nie tak dawno gościliśmy Pana Profesora wraz z członkami Komitetu Nauk Leśnych i Technologii Drewna PAN w naszym Instytucie. Jego ciepły głos i serdeczny uśmiech wciąż są wśród nas. Snuliśmy plany… Jego mądre i zawsze wyważone słowa, wypowiadane na Radzie Naukowej Instytutu, której był wieloletnim Członkiem, były dla nas inspiracją. Dziękujemy, Panie Profesorze, za Pańskie oddanie nie tylko sprawom naszego Instytutu.

 

Uroczystości pogrzebowe rozpoczną się mszą świętą w kościele Karola Boromeusza na Powązkach (Warszawa, ul. Powązkowska 14) w najbliższy poniedziałek – 29 kwietnia – o godz. 13:00.

 

Rodzinie i Przyjaciołom Pana Profesora, w imieniu pracowników i doktorantów Instytutu, członków Rady Naukowej oraz własnym, składam wyrazy najgłębszego współczucia.

 

Andrzej M. Jagodziński

Dyrektor Instytutu

Fot. Archiwum Instytutu Badawczego Leśnictwa

     

Zmień kontrast

Dostosuj czcionkę

eu logo

HR 01

W ramach dotacji Powiatu Poznańskiego na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku, nasze Arboretum otrzymało środki na realizację projektu pt. Wyeksponowanie oryginalnych elementów zabytkowego ogrodu poprzez przebudowę odcinka alejek parkowych w Arboretum w Kórniku.

powiatpozn

Przedsięwzięcie pn.: "Doposażenie sal edukacyjnych Instytutu Dendrologii Polskiej Akademii Nauk w Kórniku w sprzęt i pomoce naukowe potrzebne do prowadzenia edukacji przyrodniczej i ekologicznej" dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. 

 

Zakup sprzętu i oprogramowania, materiałów i pomocy dydaktycznych wykorzystywanych w działalności edukacyjnej Instytutu Dendrologii PAN oraz opracowanie i wydruk przewodników przyrodniczych dla dzieci.

WFOSüGW Nowe logo peéna nazwa KOLOR

OZwRCIN extended colour RGB

Repozytorium Cyfrowe ID PAN

facebook idpan button