INSTYTUT DENDROLOGII

POLSKIEJ AKADEMII NAUK

Uprawnieni użytkownicy

Realizowane zadania badawcze w ramach Funduszu Badań Własnych ID PAN

Zadania badawcze finansowane z Funduszu Badań Własnych ID PAN:

 

 1. 2022/03/ZB/FBW/00001 - Zdolność adaptacyjna populacji buka zwyczajnego w Polsce do zmieniającego się środowiska; osoba realizująca zadanie badawcze: dr hab. Daniel J. Chmura, prof. ID PAN; źródło finansowania: Fundusz Badań Własnych Instytutu Dendrologii PAN; przyznane środki: 10 000 PLN; okres realizacji: 2022-2023.
 1. 2022/03/ZB/FBW/00003 - Efektywność somatycznej embriogenezy świerka pospolitego a oddziaływanie kwasu askorbinowego jako antyoksydanta na wybrane etapy procesu; osoba realizująca zadanie badawcze: dr Teresa Hazubska-Przybył; źródło finansowania: Fundusz Badań Własnych Instytutu Dendrologii PAN; przyznane środki: 15 000 PLN; okres realizacji: 2022-2023.
 1. 2022/03/ZB/FBW/00004 - Identyfikacja oraz analiza ilościowa metabolitów pierwotnych i wtórnych w kiełkujących nasionach klonu zwyczajnego i klonu jawora; osoba realizująca zadanie badawcze: dr hab. Ewa Kalemba, prof. ID PAN; źródło finansowania: Fundusz Badań Własnych Instytutu Dendrologii PAN; przyznane środki: 15 000 PLN; okres realizacji: 2022-2023.
 1. 2022/03/ZB/FBW/00005 - Identyfikacja i rola długich, niekodujących RNA (IncRNA) w nasionach świerka pospolitego Picea abies (L.) H. Karst w obliczu globalnych zmian klimatu; osoba realizująca zadanie badawcze: dr Ewelina A. Klupczyńska, źródło finansowania: Fundusz Badań Własnych Instytutu Dendrologii PAN; przyznane środki: 15 000 PLN; okres realizacji: 2022-2023.
 1. 2022/03/ZB/FBW/00006 - Zmiany N-metabolizmu grzybni różnych genotypów Paxillus involutus, pozyskanych z lokalizacji wytypowanych na podstawie średnich rocznych temperatur, w odpowiedzi na wzrost w niskiej temperaturze - eksperyment in vitro; osoba realizująca zadanie badawcze: dr Agnieszka Szuba; źródło finansowania: Fundusz Badań Własnych Instytutu Dendrologii PAN; przyznane środki: 15 000 PLN; okres realizacji: 2022-2023.
 1. 2022/03/ZB/FBW/00007 - Czynniki modulujące ukorzenianie się dębu szypułkowego w warunkach in vitro; osoba realizująca zadanie badawcze: dr inż. Mikołaj K. Wawrzyniak; źródło finansowania: Fundusz Badań Własnych Instytutu Dendrologii PAN; przyznane środki: 14 600 PLN; okres realizacji: 2022-2023.
 1. 2022/03/ZB/FBW/00008 - Potencjał reprodukcyjny cisa pospolitego; osoba realizująca zadanie badawcze: dr inż. Emilia Pers-Kamczyc; źródło finansowania: Fundusz Badań Własnych Instytutu Dendrologii PAN; przyznane środki: 15 000 PLN; okres realizacji: 2022-2023.
 1. 2022/03/ZB/FBW/00009 - Grzybnia zewnętrzna grzybów ektomykoryzowych i czynniki ją warunkujące w kontynentalnym borze mieszanym Querco roboris-Pinetum; osoba realizująca zadanie badawcze: dr Leszek Karliński; źródło finansowania: Fundusz Badań Własnych Instytutu Dendrologii PAN; przyznane środki: 15 000 PLN; okres realizacji: 2022-2023.
 1. 2022/03/ZB/FBW/000010 - Ocena możliwości hodowli w warunkach kontrolowanych dwóch gatunków owadów Cynips quercusfolii i Biorhiza pallida tworzących galasy na dębie; osoba realizująca zadanie badawcze: prof. dr hab. Marian J. Giertych; źródło finansowania: Fundusz Badań Własnych Instytutu Dendrologii PAN; okres realizacji: 2022-2023.
 1. 2022/03/ZB/FBW/000011 - Tempo dekompozycji wybranych organów sosny zwyczajnej wzdłuż gradientu klimatycznego; osoba realizująca zadanie badawcze: dr hab. Joanna Mucha, prof. ID PAN; źródło finansowania: Fundusz Badań Własnych Instytutu Dendrologii PAN; przyznane środki: 15 000 PLN; okres realizacji: 2022-2023.
 1. 2022/03/ZB/FBW/000012 - W poszukiwaniu zagrożonych i rzadkich grzybów saproksylicznych związanych z martwym drewnem bukowym; osoba realizująca zadanie badawcze: dr hab. Tomasz Leski, prof. ID PAN; źródło finansowania: Fundusz Badań Własnych Instytutu Dendrologii PAN; przyznane środki: 14 700 PLN; okres realizacji: 2022-2023.
 1. 2022/03/ZB/FBW/000013 - Rozpoznanie wzorców zróżnicowania genetycznego skandynawskich populacji jałowca pospolitego (Juniperus communis L.) oraz czynników je kształtujących; osoba realizująca zadanie badawcze: dr Katarzyna Sękiewicz; źródło finansowania: Fundusz Badań Własnych Instytutu Dendrologii PAN; przyznana kwota: 15 000 PLN; okres realizacji: 2022-2023.
 1. 2022/03/ZB/FBW/000014 - Wpływ płci jemioły pospolitej (Viscum album subsp. album) na parametry fizjologiczne w różnych porach sezonu wegetacyjnego; osoba realizująca zadanie badawcze: dr Mariola Rabska; źródło finansowania: Fundusz Badań Własnych Instytutu Dendrologii PAN; przyznana kwota: 13 000 PLN; okres realizacji: 2022-2023.
 1. 2022/02/ZB/FBW/00001 - Regulacja cyklu biosyntezy i katabolizmu proliny w warunkach stresu suszy na przykładzie Paulownia tomentosa (Steud.); osoba realizująca zadanie badawcze: mgr inż. Joanna Kijowska-Oberc; źródło finansowania: Fundusz Badań Własnych Instytutu Dendrologii PAN; przyznana kwota: 11 555 PLN; okres realizacji: 2022.
 1. 2022/02/ZB/FBW/00002 - Różnice międzypłciowe na poziomie ekofizjologicznym pomiędzy osobnikami męskimi i żeńskimi u Viscum album subsp. album; osoba realizująca zadanie badawcze: dr Mariola Rabska; źródło finansowania: Fundusz Badań Własnych Instytutu Dendrologii PAN; przyznana kwota: 5 740 PLN; okres realizacji: 2022.
 1. 2022/02/ZB/FBW/00003 - Różnorodność gatunkowa roślin terenów leśnych i pogórniczych; osoba realizująca zadanie badawcze: dr inż. Mateusz Rawlik; źródło finansowania: Fundusz Badań Własnych Instytutu Dendrologii PAN; przyznana kwota: 12 000 PLN; okres realizacji: 2022.
 1. 2022/02/ZB/FBW/00004 - Wykorzystanie specyficznych markerów mikrosatelitarnych do badania systemu kojarzenia kasztanowca zwyczajnego Aesculus hippocastanum Losoba realizująca zadanie badawcze: dr Łukasz Walas; źródło finansowania: Fundusz Badań Własnych Instytutu Dendrologii PAN; przyznana kwota: 11 900 PLN; okres realizacji: 2022.
 1. 2022/02/ZB/FBW/00005 - Nasiona w zmieniającym się klimacie: jak czynniki środowiskowe regulują spoczynek i kiełkowanie nasion jesionu wyniosłego (Fraxinus excelsior L.)? osoba realizująca zadanie badawcze: dr inż. Mikołaj K. Wawrzyniak; źródło finansowania: Fundusz Badań Własnych Instytutu Dendrologii PAN; przyznana kwota: 9 500 PLN; okres realizacji: 2022.
 1. 2022/02/ZB/FBW/00006 - Wpływ genotypu na zdolność wytwarzania odrostów korzeniowych przez topolę czarną (Populus nigra L.); osoba realizująca zadanie badawcze: dr Weronika Żukowska; źródło finansowania: Fundusz Badań Własnych Instytutu Dendrologii PAN; przyznana kwota: 12 000 PLN; okres realizacji: 2022.
     

Zmień kontrast

Dostosuj czcionkę

eu logo

HR 01

W ramach dotacji Powiatu Poznańskiego na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku, nasze Arboretum otrzymało środki na realizację projektu pt. Wyeksponowanie oryginalnych elementów zabytkowego ogrodu poprzez przebudowę odcinka alejek parkowych w Arboretum w Kórniku.

powiatpozn

Przedsięwzięcie pn.: "Doposażenie sal edukacyjnych Instytutu Dendrologii Polskiej Akademii Nauk w Kórniku w sprzęt i pomoce naukowe potrzebne do prowadzenia edukacji przyrodniczej i ekologicznej" dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. 

 

Zakup sprzętu i oprogramowania, materiałów i pomocy dydaktycznych wykorzystywanych w działalności edukacyjnej Instytutu Dendrologii PAN oraz opracowanie i wydruk przewodników przyrodniczych dla dzieci.

WFOSüGW Nowe logo peéna nazwa KOLOR

OZwRCIN extended colour RGB

Repozytorium Cyfrowe ID PAN

facebook idpan button

OZwRCIN logo