INSTYTUT DENDROLOGII

POLSKIEJ AKADEMII NAUK

Archiwum strony

Wiadomości z Ogrodów Kórnickich: Tajemnice okryte jedwabiem

Morus

Okaz zielnikowy morwy białej z Herbarium Instytutu Dendrologii PAN (Fot. Joanna Wojciechowska-Majorek)

 

Morwa biała pojawiła się w Europie już w średniowieczu. W Polsce jest gatunkiem uprawianym, a w zachodniej i centralnej części naszego kraju spotkać ją można w postaci zdziczałej. Jej zastosowanie jest bardzo szerokie. Zachęcam do przeczytania artykułu dr. Łukasza Walasa z Zakładu Biogeografii i Systematyki, zamieszczonego na łamach „Kórniczanina” (7/2023), w którym Autor przedstawia wiele ciekawostek związanych z tym gatunkiem.

 

PDF artykułu

Andrzej M. Jagodziński

Dyrektor Instytutu

     

Zmień kontrast

Dostosuj czcionkę

eu logo

Komitet Nauk Leśnych i Technologii Drewna

W ramach dotacji Powiatu Poznańskiego na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku, nasze Arboretum otrzymało środki na realizację projektu pt. Wyeksponowanie oryginalnych elementów zabytkowego ogrodu poprzez przebudowę odcinka alejek parkowych w Arboretum w Kórniku.

powiatpozn

Przedsięwzięcie pn.: "Doposażenie sal edukacyjnych Instytutu Dendrologii Polskiej Akademii Nauk w Kórniku w sprzęt i pomoce naukowe potrzebne do prowadzenia edukacji przyrodniczej i ekologicznej" dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. 

 

Zakup sprzętu i oprogramowania, materiałów i pomocy dydaktycznych wykorzystywanych w działalności edukacyjnej Instytutu Dendrologii PAN oraz opracowanie i wydruk przewodników przyrodniczych dla dzieci.

WFOSüGW Nowe logo peéna nazwa KOLOR

OZwRCIN extended colour RGB

Repozytorium Cyfrowe ID PAN

facebook idpan button