INSTYTUT DENDROLOGII

POLSKIEJ AKADEMII NAUK

Archiwum strony

Wiadomości z Ogrodów Kórnickich: „Gorące punkty” bioróżnorodności

Ryc. 12023

Globalne centra różnorodności biologicznej

 

„Gorące punkty” bioróżnorodności to miejsca charakteryzujące się wysokim bogactwem gatunkowym oraz poziomem endemizmu (występowanie gatunków ściśle związanych z danym obszarem). Współcześnie wyróżnia się 36 takich miejsc na całej Ziemi. Działalność człowieka zagraża ich istnieniu. Na czym polega unikalność biologiczna tych obszarów? Zachęcam do przeczytania artykułu dr Katarzyny Sękiewicz z Zakładu Biogeografii i Systematyki, zamieszczonego na łamach „Kórniczanina” (9/2023), w którym znajduje się odpowiedź na to pytanie.

 

PDF artykułu

Andrzej M. Jagodziński

Dyrektor Instytutu

     

Zmień kontrast

Dostosuj czcionkę

eu logo

Komitet Nauk Leśnych i Technologii Drewna

W ramach dotacji Powiatu Poznańskiego na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku, nasze Arboretum otrzymało środki na realizację projektu pt. Wyeksponowanie oryginalnych elementów zabytkowego ogrodu poprzez przebudowę odcinka alejek parkowych w Arboretum w Kórniku.

powiatpozn

Przedsięwzięcie pn.: "Doposażenie sal edukacyjnych Instytutu Dendrologii Polskiej Akademii Nauk w Kórniku w sprzęt i pomoce naukowe potrzebne do prowadzenia edukacji przyrodniczej i ekologicznej" dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. 

 

Zakup sprzętu i oprogramowania, materiałów i pomocy dydaktycznych wykorzystywanych w działalności edukacyjnej Instytutu Dendrologii PAN oraz opracowanie i wydruk przewodników przyrodniczych dla dzieci.

WFOSüGW Nowe logo peéna nazwa KOLOR

OZwRCIN extended colour RGB

Repozytorium Cyfrowe ID PAN

facebook idpan button