INSTYTUT DENDROLOGII

POLSKIEJ AKADEMII NAUK

Archiwum strony

Młoda i wybitna!

DSCF8362

Pani dr Katarzyna Rawlik z Zakładu Ekologii otrzymała stypendium Ministra Nauki dla wybitnych młodych naukowców wykazujących się znaczącymi osiągnięciami w działalności naukowej. Minister Nauki – Dariusz Wieczorek – przyznał Pani Doktor trzyletnie stypendium w dyscyplinie naukowej nauki leśne w wysokości 5.390 zł miesięcznie. W ramach bieżącej edycji konkursu stypendia otrzymało 228 młodych naukowców spośród 1708 osób ubiegających się o stypendium Ministra Nauki.

 

Pani dr Katarzyna Rawlik uzyskała stopień naukowy doktora na posiedzeniu Rady Naukowej Instytutu Dendrologii PAN, które odbyło się 18 grudnia 2023 r. Przedstawiła wówczas wyniki swojej pracy doktorskiej pt. „Dynamika stanu biomasy runa i jej rozkładu w lesie grądowym Galio sylvatici-Carpinetum (R.Tx. 1937) Oberd. 1957”, którą przygotowała pod kierunkiem prof. Andrzeja M. Jagodzińskiego. Rada Naukowa Instytutu wyróżniła także rozprawę doktorską Pani Doktor.

 

Serdecznie gratulujemy!

 

Lista stypendystów (link)

Andrzej M. Jagodziński

Dyrektor Instytutu

 

     

Zmień kontrast

Dostosuj czcionkę

eu logo

HR 01

W ramach dotacji Powiatu Poznańskiego na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku, nasze Arboretum otrzymało środki na realizację projektu pt. Wyeksponowanie oryginalnych elementów zabytkowego ogrodu poprzez przebudowę odcinka alejek parkowych w Arboretum w Kórniku.

powiatpozn

Przedsięwzięcie pn.: "Doposażenie sal edukacyjnych Instytutu Dendrologii Polskiej Akademii Nauk w Kórniku w sprzęt i pomoce naukowe potrzebne do prowadzenia edukacji przyrodniczej i ekologicznej" dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. 

 

Zakup sprzętu i oprogramowania, materiałów i pomocy dydaktycznych wykorzystywanych w działalności edukacyjnej Instytutu Dendrologii PAN oraz opracowanie i wydruk przewodników przyrodniczych dla dzieci.

WFOSüGW Nowe logo peéna nazwa KOLOR

OZwRCIN extended colour RGB

Repozytorium Cyfrowe ID PAN

facebook idpan button