INSTYTUT DENDROLOGII

POLSKIEJ AKADEMII NAUK

Archiwum strony

HABILITACJA W INSTYTUCIE DENDROLOGII PAN

habiitacja2024

Uchwałą Rady Naukowej Instytutu Dendrologii Polskiej Akademii Nauk nr 7/2024 z 25 marca 2024 r. został przyjęty w Instytucie „Tryb postępowania w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego w Instytucie Dendrologii Polskiej Akademii Nauk”.

 

Wszystkie osoby, które chciałyby złożyć dokumenty w celu nadania stopnia doktora habilitowanego w Instytucie Dendrologii PAN w ramach dyscypliny nauki biologiczne lub dyscypliny nauki leśne, zapraszamy do zapoznania się z dokumentami dostępnymi na stronie internetowej Instytutu:

 

PL: https://www.idpan.poznan.pl/index.php/stopnie-naukowe/postepowania-habilitacyjne

EN: https://www.idpan.poznan.pl/index.php/academic-degrees/proceedings-for-the-award-of-the-post-doctoral-degree-of-doctor-habilitated

 

Andrzej M. Jagodziński

Dyrektor Instytutu

     

Zmień kontrast

Dostosuj czcionkę

eu logo

HR 01

W ramach dotacji Powiatu Poznańskiego na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku, nasze Arboretum otrzymało środki na realizację projektu pt. Wyeksponowanie oryginalnych elementów zabytkowego ogrodu poprzez przebudowę odcinka alejek parkowych w Arboretum w Kórniku.

powiatpozn

Przedsięwzięcie pn.: "Doposażenie sal edukacyjnych Instytutu Dendrologii Polskiej Akademii Nauk w Kórniku w sprzęt i pomoce naukowe potrzebne do prowadzenia edukacji przyrodniczej i ekologicznej" dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. 

 

Zakup sprzętu i oprogramowania, materiałów i pomocy dydaktycznych wykorzystywanych w działalności edukacyjnej Instytutu Dendrologii PAN oraz opracowanie i wydruk przewodników przyrodniczych dla dzieci.

WFOSüGW Nowe logo peéna nazwa KOLOR

OZwRCIN extended colour RGB

Repozytorium Cyfrowe ID PAN

facebook idpan button