INSTYTUT DENDROLOGII

POLSKIEJ AKADEMII NAUK

Archiwum strony

Dendrobiology – z nowym IF (1,4)

449930142 499917869280586 7176997623688038662 n

Wydawanie czasopism naukowych w Instytucie Dendrologii PAN ma długoletnią historię, sięga bowiem czasów, gdy w Kórniku powstała nasza placówka naukowa – wówczas Zakład Badania Drzew i Lasu.

 

Dzisiaj Instytut wydaje czasopismo „Dendrobiology”, które jest indeksowane w bazie Web of Science Clarivate. Czasopismo wydawane jest w otwartym dostępie; ani autorzy, ani czytelnicy nie wnoszą opłat związanych z publikowaniem artykułów czy zapoznawaniem się z ich treściami. W „Dendrobiology” publikowane są zarówno oryginalne prace naukowe, jak i prace przeglądowe, które swą tematyką obejmują badania z zakresu biologii i ekologii roślin drzewiastych i współtworzonych przez nie układów ekologicznych. Nad jakością prac publikowanych w naszym czasopiśmie, a przesyłanych do recenzji przez naukowców z różnych jednostek naukowych, czuwa zespół redakcyjny.

 

Zgodnie z najnowszym rankingiem czasopism indeksowanych przez Web of Science Clarivate – Journal Citation Reports 2023 – Impact Factor „Dendrobiology” wynosi 1,4, a w kategorii FORESTRY znajduje się ono w kwartylu Q2. W aktualnym wykazie czasopism naukowych (Komunikat Ministra Nauki z 5 stycznia 2024 r.), który stanowi wykaz przygotowany na potrzeby ewaluacji jakości działalności naukowej w Polsce, artykułom opublikowanym w „Dendrobiology” przypisano wartość 100 pkt.

 

Zachęcamy do czytania prac naukowych opublikowanych w naszym czasopiśmie, a także przesyłania maszynopisów publikacji do recenzji.

Więcej informacji o „Dendrobiology”: https://www.idpan.poznan.pl/index.php/dendrobiology

 

Andrzej M. Jagodziński

Dyrektor Instytutu

     

Zmień kontrast

Dostosuj czcionkę

eu logo

HR 01

W ramach dotacji Powiatu Poznańskiego na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku, nasze Arboretum otrzymało środki na realizację projektu pt. Wyeksponowanie oryginalnych elementów zabytkowego ogrodu poprzez przebudowę odcinka alejek parkowych w Arboretum w Kórniku.

powiatpozn

Przedsięwzięcie pn.: "Doposażenie sal edukacyjnych Instytutu Dendrologii Polskiej Akademii Nauk w Kórniku w sprzęt i pomoce naukowe potrzebne do prowadzenia edukacji przyrodniczej i ekologicznej" dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. 

 

Zakup sprzętu i oprogramowania, materiałów i pomocy dydaktycznych wykorzystywanych w działalności edukacyjnej Instytutu Dendrologii PAN oraz opracowanie i wydruk przewodników przyrodniczych dla dzieci.

WFOSüGW Nowe logo peéna nazwa KOLOR

OZwRCIN extended colour RGB

Repozytorium Cyfrowe ID PAN

facebook idpan button